Category Archives: Punjabi Articles

ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ

ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੇ ਇਖਲਾਕ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਤੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਟੈਗ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ …

By:
Date : 27-07-2017
Read More....

ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ

ਮਲਿੰਗੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਬਾਬਤ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ-
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਰੀਪੋਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪੋਪ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਅਜੇਹੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅਤੇ ਮਮਸਾ ਮੇਥਨੀ ਵਿਰਤੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਨੱਂਨਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਇਹਨਾ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ …

By:
Date : 26-05-2017
Read More....

ਉਹ ਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਈ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਿਰ ਹੋਵੇ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਯਾਰੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨਸੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਅੰਗਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸਮਝਾਓ ਗੇ? ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲੱਕਣ ਇਸ …

By:
Date : 19-05-2017
Read More....

ਨੀਹ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਜੜ੍ਹ ਪਕੜ ਜਾਓ

ਨੀਹ ਪੱਕੀ ਕਰੋ, ਜੜ੍ਹ ਪਕੜ ਜਾਓ-
ਸੰਤ ਪਾਲ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਖਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਫੜੀ ਰੱਖੋ। ਆਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਜੋ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ …

By:
Date : 10-04-2017
Read More....